In januari 2022 organiseren we als Contactpunt mantelzorg de Velden weer een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

We hebben daarvoor mensen van de Historische Kring uitgenodigd om met ons te praten over de ontstaansgeschiedenis van onze woonplaatsen. Kijk voor data en plaats in de agenda. De gebruikelijk uitnodiging volgt later.

Bij alle activiteiten houden wij rekening met de op dat moment geldende coronaregels.