In 2023 worden de volgende activiteiten voor mantelzorgers in De Velden georganiseerd:
  • 27 september: info/quizavond Veilig Verkeer Nederland 19.00 - 21.30 uur
  • 12 december: kerstbloemschikken Schoonebeek
  • 13 december: kerstbloemschikken Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Zandpol
  • 14 december: kerstbloemschikken Erica