De Historische Kring Erica houdt 29 juni 2022 een lezing in Erica.

Het thema is:
Er wordt gesproken over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in vooral Erica van 1863 tot nu. Veel informatie zal misschien bekend zijn maar er zijn ook veel verrassende gegevens.

De uitnodiging komt zoals gewoonlijk per (elektronische) brievenbus.