Na twee lange jaren wachten kon de tocht voor de mantelzorgers van De Velden op 18 mei 2022 eindelijk doorgaan. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een koek kregen de bewoners een lezing over het veengebied in de boerderij van Staatsbosbeheer in Zwartemeer.

Deze werd gegeven door ‘reisleider’ en boswachter Erik Bloeming en ging over onder andere hoe mossen gedijen in de natte, voedselarme omgeving en zo een dik, sponsachtig tapijt vormen. Zo ontstond door de eeuwen heen het hoogveen.

Na de voordracht stappen we in de huifkar en beginnen aan onze tocht door dit fantastische gebied. In een groot gebied is het veen afgegraven. Maar er wordt veel aan gedaan om de natuurlijke vorming weer op gang te krijgen. Het grondwaterpeil is daartoe verhoogd en (afvoer)kanalen en sloten zijn gedempt. Hoogveen groeit ongeveer een millimeter per jaar. Geduld is daarom een schone zaak.

In het gebied zijn inmiddels veel zeldzame vlinders, reptielen, insecten en meer dan driehonderd soorten vogels te zien. Vroeger werd het wollegras, dat op deze natte en arme grond rijkelijk groeit, gedroogd en gerookt. Het zo verwerkte plantje had een hallucinerende werking.

Halverwege de tocht, bij de schaapskooi, was er een sanitaire stop en kregen we een lekker sapje te drinken. Iedereen heeft genoten van de toer en de verhalen. Het was de lange wachttijd zeker waard.