Het Contactpunt Mantelzorg Emmen zet zich in om in de eigen buurt of wijk
mantelzorgers te ondersteunen of hen met elkaar in contact te brengen. U kunt bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig, drie maanden lang en acht uur per dag, de zorg op zich nemen voor hun zieke of gehandicapte familieleden. Zorgt u voor een familielid, buur of vriend dan bent u ook één van de Mantelzorgers in de gemeente Emmen.

Mantelzorgers hebben de meeste behoefte aan praktische en emotionele ondersteuning, informatie en waardering bij het verlenen van zorg. De contactpunten organiseren maandelijks op drie plekken in Emmen inloopbijeenkomsten waar na of tijdens een creatief moment ervaringen kunnen worden uitgewisseld en gedeeld. Ook in de buitendorpen worden deze activiteiten georganiseerd. Op deze website vindt u alle informatie over deze activiteiten en de plekken waar ze gehouden worden.

De week van de Mantelzorg in november is een activiteit van de gemeente, de contactpunten en Sedna waarvoor alle mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn worden uitgenodigd. Via de website wordt ook de landelijke organisatie Mantelzorg.NL onder de aandacht gebracht.

Heeft U als Mantelzorger interesse in een van de activiteiten neem dan contact op met het secretariaat, tel. 0591 676291.