Op de onderstaande website vindt u als mantelzorger veel informatie, bijvoorbeeld over respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg: iemand anders neemt tijdelijk de zorg over, thuis of bijv. tijdens een vakantie.

https://gemeente.emmen.nl/hulp-bij-zorg-inkomen-en-werk/zorg-en-ondersteuning/mantelzorg/hulp-voor-mantelzorgers