In samenwerking met de gemeente Emmen en Sedna willen alle contactpunten Mantelzorg zich ook het komende jaar speciaal gaan richten
op jonge mantelzorgers.

Graag verwijzen wij ook naar: www.jeugdengezin.nl.

Jonge Mantelzorgers

Eén op de vier jongeren groeit op met zorg.
Het kan zijn dat er in hun leef- en woonomgeving iemand langdurig ziek is, zoals een lichamelijke of een psychische ziekte, een handicap of een
ernstige verslaving. Het kan een ouder zijn, maar ook een broer of zus of een ander familielid. Elke jongere zal daar op zijn eigen manier mee omgaan en dit vaak niet laten merken aan anderen.

De verdere omgeving weet het vaak niet eens en kan er ook geen rekening mee houden. Hierdoor kunnen deze jongeren geïsoleerd raken.
De contactpunten Mantelzorg richten zich, in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg vanaf nu ook specifiek op jonge mantelzorgers.

Het doel daarvan is om deze jongeren even uit hun dagelijkse zorgen weg te halen door zowel in het voorjaar als in het najaar tijdens de week van
de mantelzorg een ontspannende activiteit aan te bieden. Dit kan zowel een sportieve als ook een creatieve activiteit zijn.

Tevens biedt het de mogelijkheid om in contact te komen met leeftijdsgenoten die ook jonge mantelzorger zijn. De groep jonge mantelzorgers is voorlopig verdeeld in twee groepen: de 13- groep en de 13+ groep. Afhankelijk van het aantal jongeren zal de 13+ groep op termijn worden gesplitst in twee groepen , bijv. 13-16 jaar en 17-23 jaar.

Ook is er een facebook pagina voor de jonge mantelzorgers: Emmen@werkgroep.jonge.mantelzorgers.emmen

Contactpersoon Jonge Mantelzorgers:

Gerrie Vrieswijk, tel. 06-53361609, g.vrieswijk@gmail.com.